Kategorije
 • Novosti
 • Akcije
 • Napajanja za LED rasvetu
  •  
 • Napajanja u kućištu
  •  
 • Napajanja bez kućišta
  •  
 • DC-DC konvertori
  •  
 • DC/AC invertori
  •  
 • Punjači baterija
  •  
 • Kontroleri punjenja akumulatora
  •  
 • Industrijski senzori
  •  
 • Industrijski releji
  •  
Trustworthy Company

TOP Proizvodi
Brojač posetioca
0
2
1
6
4
7
1
Potvrda
SSL Certificate

Kako kupovati ?

Postupak narudžbe i uslovi kupovine u slučaju narudžbe putem interneta
Struktura naše Web robne kuće je komotna i osigurava mogućnost brzog informisanja za kupca, pomoću menija sa lakoćom vršite navigaciju u našoj robnoj kući.
Pretraživanje robe u Web robnoj kući možete vršiti pomoću tačaka menija pod nazivom „Proizvodi“. Prvo ćete videti kategorije u Web robnoj kući. Ako kročite u kategoriju u kojima se nalaze proizvodi, možete videti naziv proizvoda, njegovu sliku, cenu. Klikom na znak korpice proizvod stavljate u korpu. Ako svi proizvodi u datoj kategoriji ne stanu na jednu stranu tada možete listati pomoću brojeva iznad i ispod proizvoda.
U kategoriji „akcioni proizvodi“ možete pronaći sve akcione proizvode. Kod svakog proizvoda se posebno označava početni i krajnji datum akcije, ili početni datum i izraz „dok zalihe traju“. U tačci menija „više a jeftinije“ nalaze se oni proizvodi, kod čije narudžbe od više komada dobijate količinski popust. U tačci menija „Noviteti“ nalaze se proizvodi koji se u Web robnu kuću javljaju kao novi.
Ako želite dobiti opširnije informacije o proizvodu, kliknite na sliku proizvoda ili na njegov naziv. Tada stižete na stranicu „detalji o proizvodu“. U našoj Web robnoj kući cene proizvoda su bruto cene, one sadrže i PDV.
U Web robnoj kući imate mogućnost pretraživanja. Jednostavno biranje podrazumeva da je potrebno da upišete samo traženu reč, i ako neki proizvod odgovara traženoj reči, tada će ga sistem pokazati. Kod zbirnog pretraživanja kliknite na tačku menija “detaljno pretraživanje“, zatim pored tražene reči možete dati i kategoriju i karakteristiku proizvoda koji želite. Kao rezultat pretrage proizvodi se javljaju isto tako, kao i kod tačke menija „proizvodi“. Takođe postoji mogućnost listanja i nalaženje detaljnih karakteristika proizvoda.
Pod tačkom menija „informacije“ nalaze se sve važnije informacije koje se tiču Web robne kuće, kao npr. dostupnost Web robne kuće, mogućnosti isporuke i plaćanja, pogodnosti, odnosno možete pisati i e-mail rukovodiocu Web robne kuće. Da biste pogledali navedeno, molim kliknite ovde.
Sadržinu korpe možete prekontrolisati i klikom na taster „korpa“. Tako možete modifikovati količinu proizvoda koje ste stavili u korpu, odnosno možete brisati pojedinu narudžbu. Postoji mogućnost i da potpuno ispraznite korpu, za to kliknite na „ispražnjenje korpe“. Ako ste se odlučili da naručite, kliknite na taster „narudžbina“
Ukoliko želite da kupujete u Web robnoj kući, potrebno je prvo dati vaše podatke, npr. Podatke o kontaktu, o isporuci i fakturisanju.
Radi kasnijeg komfornog naručivanja, u našeoj Web robnoj kući možete da se registrujete, time kasnije nakon što ste dali svoju elektronsku adresu i lozinku, odmah možete da kupujete, ne morate ponovo da dajete svoje podatke. Ako je ulaz neuspešan, o tome dobijate obaveštenje na ikoni koja će iskočiti. Ako je ulaz uspešan, tada se javlja taster izlaska, pomoću koje možete da napustite našu robnu kuću, odnosno pojavljuje se tačka menija „modifikacija podataka“ gde možete menjati podatke koje ste dali tokom registracije.
Ako ste registrovani kupac, ali ste zaboravili lozinku, koristite funkciju za novu lozinku. Ako ovde budete dali vašu e-mail adresu, tada ćemo vam poslati novu privremenu lozinku putem e-mail-a, molimo vas da nakon toga uđete i iz bezbednosnih razloga menjajte odmah lozinku.
Ako na strani gde je korpa kliknete na taster narudžbe, tada stižete na stranicu „uslovi isporuke i plaćanja“, na istoj je potrebno da odaberete način isporuke i plaćanja koji vam je najpogodniji. U našoj Web robnoj kući ne postoji mogućnost obročnog plaćanja. Ako imate novca na virtuelnom računu, ili raspolažete kuponom ili promotivnim kodom, iste možete upotrebiti za smanjenje sume za plaćanje. Za nastavak kliknite taster „dalje“. Tada se javljaju svi podaci vaše narudžbe, koje možete kontrolisati. Ako je sve u redu, tada pritiskom na taster „naručuje“ narudžbu činite konačnom. Ako se odabrali plaćanje preko bankovne kartice, nakon konačnosti narudžbe, klikom na taster „plaćanje“ možete da platite krajnji iznos. Ako ipak ne želite vršiti plaćanje bankovnom karticom, tada kliknite na taster „drugi načini plaćanja“.
Stanje narudžbe do njenog zaključenja možete pratiti tačkom menija "profil". tu možete naći broj i iznos svih dosadašnjih vaših narudžbi u našoj robnoj kući. Svaka narudžba se može identifikovati sopstvenim brojem, klikom na isti imate mogućnost da pogledate i detalje narudžbe. Čak možete i štampati vašu narudžbu, možete napuniti korpu sa podacima iz narudžbe, i u slučaju plaćanja bankovnom karticom možete platiti račun, odnosno odabrati drugi način plaćanja. Ako raspolažete bilo kojim popustom u Web robnoj kući, i to možete pogledati klikom na "povlastice".
Važne karakteristike predmeta ugovora
Vreme narudžbe date robe je ono vreme, kada Vašu narudžbu preko Web robne kuće pošaljete trgovcu. Vaša narudžba po pravilu stupa na snagu onda, ako Vašu onlajn narudžbu potvrde u e-mail-u ili telefonom. Automatsko potvrđivanje preko sistema elektronske robne kuće nije iste snage kao gore navedeno potvrđivanja. Forma i rok potvrđivanja zavisi od datog trgovca. Ukoliko na strani gde se nalazi proizvod, ili na ostalom delu web-sajta nema posebnih rokova isporuke, tako da isti označava trgovac. U tačci menija "Informacije" možete naći dostupnosti distributera. Na ovim dostupnostima možete označiti vaš zahtev za garanciju, ostale primedbe, ili možete tražiti informaciju o bilo kojem proizvodu ili narudžbi. Elektronski ugovor između kupca i trgovca ne može se smatrati pismenim ugovorom, ne zavodi se, kasnije nije dostupan u štampanoj formi. U elektronskom ugovoru, odnosno kod sklapanja i kasnijem kontaktu koristi se srpski jezik. Skrećemo vam pažnju, da za eventualne štamparske greške, pogrešne podatke ne prihvatamo nikakvu odgovornost! Opisi proizvoda na stranicama gde su proizvodi samo informativnog karaktera, ne sadrže u svim slučajevima sve informacije o proizvodu. Radi čitanja zvaničnog opisa proizvoda posetite sajt proizvođača.
Pravo na odustajanje
Kod kupovine putem Interneta Vi možete odustati od ugovora u roku od osam (8) radnih dana od prijema robe, bez obrazloženja, što signalizirati pismenom izjavom unutar navedenog roka i slanjem iste. Datum prijema robe kupac dokazuje putem poštanskog odsečka ili spiskom kurirske službe. Kod odustanka je prodavac dužan da celokupni plaćeni iznos (kupoprodajnu cenu i troškove isporuke) bez odlaganja, ali najdalje u roku od 30 (trideset) dana od odustanka i vraćanja robe vratiti natrag. Ovim putem Vam skrećemo pažnju, da kupac snosi kod odustanka sve troškove koji nastanu u vezi povraćaja robe. Prodavac može tražiti naknadu štete usled nenamenske upotrebe. Kod kupovine putem Interneta takođe važe prava iz garancije, ako proizvod sadrži fabričku grešku, tada nam se obratite sa Vašim prigovorima.
Garancija se odnosi samo na trajna potrošna dobra, npr. na veš-mašine, računare, televizore. Kupac ima pravo na reklamaciju, ako je proizvod sa greškom. U tom slučaju neka bez odlaganja saopšti svoje primedbe našoj Web robnoj kući putem e-mail-a ili telefonom, naše dostupnosti može videti klikom na tačci menija informacije, reklamaciju ćemo ispitati u roku od 15 (petnaest) radnih dana. Garantni rok iznosi 2 (dve) godine. Kod zahteva za garancijom kupac može tražiti popravku proizvoda, zamenu ili sniženje kupoprodajne cene. Kod grešaka koje nastanu usled nenamenske upotrebe garancija se ne može ostvariti. Zahtev za garancijom se može postaviti i u slučaju roba koja je po sniženoj ceni, i tada je moguće postaviti kvalitativni prigovor, ukoliko trgovac nije označio razlog sniženja.
Izjava o zaštita podataka
Opšte pravno saopštenje

Izjava o zaštiti podataka (u daljnjem: izjava) sadrži saopštenja koje se odnose na rukovanje podacima kao i propise koje su u vezi sa ispunjenjem narudžbi, pružanje podataka i rukovanjem podacima koje su lične prirode u toku slanja informativnih pisama i pružanja usluga. Početkom upotrebe usluge klijenti prihvataju uslove ovog saopštenja, koje je kontinuirano dostupno na sajtu Web robne kuće. Rukovodilac Web robne kuće zadržava sebi pravo da ovo saopštenje u bilo koje doba menja. Rukovodilac za sebe sadržinu ovog saopštenja smatra obaveznom. Ukoliko posetilac ima pitanje na koje odgovor prema našem saopštenju ne bi bio jasan, molimo da takvo pitanja napiše i naš kolega će odgovoriti. Rukovodilac je odlučan da održi najviši nivo pružanja usluga Web robne kuće, međutim ne prihvata odgovornost za naknadu ev. štete usled upotrebe usluge.

Osnovna načela upotrebe podataka

Za rukovodioca je osnovni cilj zaštita ličnih podataka posetilaca, posebno smatra važnim poštovanje okolnosti da se samostalno opredele za davanje informacija. Rukovodilac će lične podatke posetilaca koristiti sa diskrecijom i sve će učiniti u bezbednosnom, tehničkom i organizacionom smislu da garantuje bezbednost podataka. U daljnjem ćemo prikazati naša načela zaštite podataka, prikazaćemo ona očekivanja, koje je rukovalac definisao prema sebi, i kojih se pridržava. Koncept zaštite podataka se zasniva na dobrovoljnom pristanku na osnovu informisanja, za čije ostvarenje se trudi u svim fazama pružanja usluga.
Osnovna načela rukovanja podacima se u skladu sa važećim pravnim propisima zaštite podataka. Rukovanje podataka u Web robnoj kući vrši rukovodilac, za treća lica ne izdaje lične podatke, samo na osnovu prethodne i izrazite saglasnosti lica na koje se podatak odnosi. Slanjem porudžbine kupac daje pristanak da se podaci proslede firmi koja vrši isporuku. Statistike koje nastanu prikupljanjem podataka od kupaca za treće lice dostavlja samo tako, da iz njih briše lične podatke. Iz tako dostavljenih podataka se ne može nikakvim procesom doći do ličnih podataka.
Lični podaci prikupljeni u Web robnoj kući rukovodilac ne povezuje sa podacima iz drugih izvora. U treće zemlje (u inostranstvo) rukovodilac ne prosleđuje podatke. Rukovodilac čuva na neodređeno vreme iskaze, analize koje nastanu statističkim metodama iz podataka korisnika. Iz ovih podataka se ne mogu izvući zaključci koje se odnose na dotične. Na stranici Web robne kuće rukovodilac ne sakuplja posebne podatke o korisnicima (rodna pripadnost, nacionalna i etnička pripadnost, u vezi političkog ili stranačkog opredeljenja, o verskim ili drugim ubeđenjima, o članstvu u interesnim organizacijama, o zdravstvenom stanju, o porocima, podaci o seksualnom životu, kao i lični podatak krivičnopravne prirode). Posetioci Web robne kuće usluge koriste dobrovoljno. Primaju k znanju da se narudžba može dati samo posle registracije. Ako je rukovodilac dužan na osnovu zakonske punomoći dati lične podatke organima vlasti, i postoje svi uslovi zato, tada će udovoljiti zahtevu. Ovo korisnik usluge prima k znanju, u vezi toga ne ističe prigovor. Rukovodilac prima pitanja pojedinih korisnika u pogledu modifikacije podataka, traženja podataka, brisanja istih, rukovanja sa podacima, i u vezi istih u kratkom roku, a najkasnije u roku od 30 dana daje odgovor. U Web robnoj kući se mogu javiti linkovi za druge, spoljne stranice. Rukovodilac nije odgovoran u vezi prakse rukovanja podataka drugih Web-stranica. Ova izjava se odnosi samo na Web robnu kuću koji održava rukovodilac.

Fiksiranje tehničkih podataka posetilaca web stranice

Tokom posete sajtu, sistem robne kuće registruje IP adresu korisnika, iz koje se u pojedinim slučajevima može izvući zaključak na odnosnu osobu, osim toga operativni sistem registruje i tip pretraživanja i adresu posećene stranice. Cilj sačuvanja podataka je prvenstveno tehnički, neophodan je za kontinuirano funkcionisanje sistema. Daljnji cilj čuvanja podataka je analiza običaja korisnika, izrada statistike posećenosti, što daje podlogu za uslugu još većeg nivoa. Analiza dnevnika ne povezuje podatke sa drugim informacijama, ne trudi se da identifikuje ličnost korisnika.

Registracija kupca

Ukoliko korisnik želi da kupuje u Web robnoj kući, tada je potrebno da tokom prve kupovine da i potrebne podatke za kupovinu, tako podatke o fakturisanju, isporuci, broj telefona, e-mail adresu, ime kontakt osobe, zatim lozinku potrebnu za daljnji ulazak na sajt. Tokom registracije kupac može saopštiti svoju potrebu za oglasnom poštom. Potreba za oglasnom poštom se u svakom momentu može poništiti. Registraciju sistem potvrđuje putem e-mail-a. Kupac je dužan da lozinku koristi diskretno.
Ukoliko tokom identifikacije, nakon ispravnog davanja identifikatora i lozinke podaci kupca dospeju u neovlašćeni posed treće neovlašćene osobe, za štete nastale iz toga, odnosno za nepovoljnosti rukovodilac podataka ne odgovara. Korisnici davanjem svoje e-mail adrese daju saglasnost, da im rukovalac može slati poruku tehničkog karaktera. Registrovane podatke rukovodilac na zahtev briše iz sistema. Zahtev za brisanje iz bezbednosnih razloga stupa na snagu samo tada, ako zahtev za brisanje korisnik potvrdi e-mail-om, na taj način će se izbeći, da neko drugi namerno ili greškom briše neki drugi podatak iz baze podataka u sistemu.

Zahtev za oglasnom poštom

Osim registracije u robnoj kući, i na drugi način se može tražiti oglasna pošta. Ukoliko posetilac još nije registrovani kupac, tada u bočnom boksu – bilten/novosti – može da da svoj e-mail, ime, eventualno adresu. Klikom na taster – registracija – prihvata, da rukovodilac može da mu šalje oglasnu poštu. Ovaj zahtev se od strane korisnika uvek može poništiti.

Kontakt i pravni lek

Podatke rukovodioca u celosti možete naći na stranici „informacije”.
WebShop System